Novomlýnské nádrže

Současný krajinný ráz krajiny Novomlýnských nádrží

Charakteristika krajinného rázu | Zaniklá říční krajina údolní nivy Dyje

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Vybudováním Novomlýnských nádrží jeden specifický a jedinečný typ krajiny zanikl, ale současná krajina Novomlýnských nádrží je rovněž jedinečná a nemá v Česku obdoby. Tři Novomlýnské nádrže postavené v teplé nížinaté krajině pod Pálavou tvoří největší nížinné vodní plochy v Česku. Nádrže jsou mělké, lemované většinou již vzrostlými břehovými porosty vysokých listnáčů (topoly) a nižších vrb. Charakteristickým rysem prostřední, Věstonické nádrže, je několik plochých ostrovů porostlých bujnou zelenou vegetací listnatého luhu. Na jednom z ostrovů stojí zachráněný kostel sv. Linharta, který je jedinou fyzickou připomínkou zaniklé obce Mušov a stal se jedním ze symbolů zdejší krajiny.

Dalším charakteristickým rysem nádrží jsou dlouhé liniové stavební prvky hrází, které z velké části lemují nádrže i na bocích, jenom místy jsou břehy přirozené. Hráze jsou zpevněné záhozem hrubého lomového kamene, který v nivní nížinaté krajině představuje cizorodý prvek. Zbytky původních lužních lesů se zachovaly severně od Věstonické nádrže na soutoku řek Jihlavy a Svratky. Jsou chráněné v přírodní památce Dolní Mušovský luh, v němž časně zjara rozkvétají porosty ladoňky vídeňské. Sousední přírodní památka Betlém chrání unikátní soubor suchomilných, vlhkomilných i mokřadních biotopů, které se zde vyvinuly za 30 let od vybudování nádrží a které svou vitalitou a druhovým bohatstvím připomínají lokality zatopené vodním dílem Nové Mlýny.

Součástí krajinného rázu Novomlýnských nádrží je bohatství vodního ptactva, vlnobití na vodní hladině, rybáři a rybářská stanoviště, cyklisté a cyklostezky, četná zařízení sloužící rekreaci a cestovnímu ruchu i jedinečná kulisa Pálavy na jižním horizontu. Krajinný ráz okolí vodních nádrží potom utvářejí vinohrady a vinné sklepy okolních vinařských vesnic, v širším okolí pak intenzivně využívaná orná půda, ovocné sady a zahrady s pěstováním meruněk, broskví, ořechů.