Kladensko

Mapy přírodních poměrů

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

 Nadmořská výška Orientace reliéfu Sklonitost
Klad vyska zm Klad orient zm Klad sklon zm
Roční úhrn srážek  Průměrná roční teplota Průměrná délka vegetační sezóny
Klad srazky zm Klad teplota zm Klad veget zm