stredni povltavi 1

Mapy přírodních poměrů

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

 Nadmořská výška Orientace reliéfu Sklonitost
 4 Praha Povltavi nadm vyska zmenseno  4 Praha Povltavi orientace zmenseno  4 Praha Povltavi sklonitost zmenseno
 Roční úhrn srážek Průměrná roční teplota Prům. délka vegetační sezóny
 4 Praha Povltavi srazky zmenseno  4 Praha Povltavi teplota zmenseno  4 Praha Povltavi veg sez zmenseno