krkonose2

Socioekonomická charakteristika

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

Modelové území Krkonoše se nachází v horské a podhorské krajině, v západní části stejnojmenného nejvyššího českého pohoří u hranic s Polskem na rozhraní Královéhradeckého a Libereckého kraje na území ORP Vrchlabí a Jilemnice na severozápadě sem zasahuje také ORP Tanvald.

Obvod obce s rozšířenou působností Vrchlabí leží na na severozápadě Královéhradeckého kraje v okrese Trutnov v Krkonošském podhůří a v Krkonoších v povodí horního toku Labe. Na severu hraničí s Polskem, na východě a jihu s ORP Trutnov, na západě s ORP Jilemnice v Libereckém kraji. Rozloha je 293 km2 a počet obyvatel k 1. 1. 2017 je 27 793 (k 1. 1. 2012 to bylo 28 143). Hustota zalidnění je poměrně vysoká 93 obyvatel na km2, koncentrována je do větších sídel v podhůří. Skladba obyvatelstva je, stejně jako ve zbylé části modelového území ovlivněna odsunem Němců po roce 1945. Celkem je zde 16 obcí (města Hostinné, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí a městys Černý Důl). Ze správního hlediska je ORP rozděleno do obvodů POÚ Hostinné a Vrchlabí. Krkonošský národní park (biosférická rezervace, sídlo ve Vrchlabí), přes 50 % rozlohy ORP je zalesněno, zemědělská půda zaujímá pouze 37 % (převažují louky a pastviny. Územím ORP prochází západovýchodním směrem silnice I. třídy č. 14 spojující Jilemnici se Svobodou nad Úpou a jižní části území ORP protíná silnice I/16 mezi Novou Pakou a Trutnovem. Automobilový (Škoda Vrchlabí), strojírenský a dřevozpracující průmysl (papírny Hostinné); těžba a zpracování vápence, dříve rozšířený textilní průmysl utlumen. Významná centra zimního i letního cestovního ruchu, řada lyžařských středisek (Špindlerův Mlýn, Vrchlabí, Herlíkovice), jedna z největších lůžkových kapacit v Česku (48 lůžek na 100 obyvatel). Řada přírodních zajímavostí a maloplodých chráněných území (pramení zde nejvýznamnější česká řeka Labe, která tvoří osou celého území ORP).

Ve správním obvodu ORP Vrchlabí působí 3 dobrovolné svazky obcí (Krkonoše – svazek měst a obcí, Svazek obcí Horní Labe, Svazek obcí Východní Krkonoše).

Území ORP Jilemnice leží v severovýchodní části Libereckého kraje v okrese Semily v západních Krkonoších (nejvyšší Kotel 1435 m n. m.) a v Krkonošském podhůří v povodí řeky Jizery. Na západě sousedí s ORP Semily, na severu s ORP Tanvald a s Polskem a na jihu a východě s Královéhradeckým krajem. Jeho rozloha je 278 km2, počet obyvatel k 1. 1. 2017 je 22 117 (k 1. 1. 2012 to bylo 22 560), hustota zalidnění je 79 obyvatel na km2. Největší koncentrace obyvatelstva je údolí řeky Jizery. Před rokem 1945 národnostně smíšené území s převahou Čechů v podhůří i v dnešním centru ORP. Na území ORP je 21 obcí (města Jablonec nad Jizerou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou). ORP je rozděleno na POÚ Jilemnice a Jablonec nad Jizerou. Z hospodářství převládají služby a průmysl, extenzivně využívána zemědělská půda tvoří polovinu rozlohy, lesy pak okolo 43 %. Dřevařský a potravinářský průmysl (výroba umělých střev), strojírenství (automobilové součástky) a dříve dominantní textilní průmysl utlomován. Krkonošský národní park, řada středisek rekreace a zimních sportů (Jilemnice – městská památková zóna, muzeum, Rokytnice n. Jizerou, Benecko, Vítkovice).

Ve správním obvodu ORP Jilemnice působí 3 dobrovolné svazky obcí (Jilemnicko-svazek obcí, Krkonoše - svazek měst a obcí, Vodohospodářské sdružení Turnov).

Obvod ORP Tanvald leží v severovýchodní části Libereckého kraje v okresech Jablonec nad Nisou a Semily (1 obec) v Jizerských horách a v západních Krkonoších (odděluje je Novosvětský průsmyk) v povodí řek Kamenice, Bílá a Černá Desná a horní Jizery. Na východě sousedí s ORP Jilemnice, na jihu s ORP Semily a Železný Brod, na západě s ORP Jablonec nad Nisou a na severu s ORP Frýdlant a s Polskem. Rozloha ORP je 190 km2, počet obyvatel k 1. 1. 2017 byl 20 508 (k 1. 1. 2012 to bylo 21 455), 108 obyvatel na km2. Na území ORP je pouze 10 obcí (města Desná, Harrachov, Smržovka, Velké Hamry, Tanvald). Celé území ORP tvoří jeden obvod POÚ. Údolí řek jsou souvislé a relativně hustě osídlena, vyšší polohy jsou zalesněny (72 % plochy ORP jeden z nejvyšších podílů v Česku). Osu území tvoří silnice I. třídy č. 10, která spojuje Turnov resp. Prahu s Polskem. Tradiční textilní a sklářský (Harrachov) průmysl je doplněn strojírenským (výroba automobilových součástek) a automobilovým (výroba sportovních vozů Kaipan ve Smržovce). CHKO Jizerské hory (rašeliniště s prameny Jizery a osada Jizerka, vodní nádrž Souš) a Krkonošský národní park. Významná střediska zimní rekreace (Harrachov, Tanvaldský Špičák, Kořenov, Desná). Ozubnicová železnice z Tanvaldu do Kořenova a dále až do polské Sklářské Poreby.

Ve správním obvodu ORP Tanvald působí 3 dobrovolné svazky obcí (Mikroregion Tanvaldsko, Mikroregion Jizerské hory, Krkonoše - svazek měst a obcí).