Zmizelé krajiny Česka 

(mobilní aplikace)

O aplikaci | Návod k použití | Ke stažení

Návod k použití

Instalace

Aplikace Zmizelé krajiny Česka je určená pro mobilní zařízení (tablety, smartphony) s operačním systémem Android. Instalační soubor je zdarma k dispozici ke zažení na webu projektu.

 

Spuštění a základní nabídka

Aplikaci lze spustit kliknutím na ikonu v mobilním zařízení (obr. 1). Poté se spustí startovací stránka s názvem a logem aplikace (obr. 2). Následně se automaticky zobrazí úvodní stránka aplikace (obr. 3), která umožňuje vstup do mapové části a základní nabídky (obr. 4).

ikona na plose   start   uvod.png   menu.png

 Obr. 1: Spouštěcí ikona aplikace
na ploše mobilního zařízení

   Obr. 2: Startovací stránka    Obr. 3: Úvodní stránka    Obr. 4: Základní nabídka
             

Výběr modelového území

Základní nabídka aplikace (obr. 4 a 5) je rozcestníkam, který umožňuje vstup do jednotlivých částí aplikace (obr. 4 a 5). Z této nabídky jse lze dostat dvěma způsoby k výběru konkrétního modelového území, a to kliknutím na odkaz "Mapa" nebo "Modelová území". Mapa (obr. 6) zobrazuje rozmístění modelových území na mapovém podkladu od spolčnosti Google (červené značky). Zde je také možné využít geolokační tlačítko (v pravé horní části), které v podobě modrého bodu zobrazuje vaši polohu. Kliknutím na červenou značku se otevře nabídka vybraného modelového území (obr. 8-11). K informacím o konkrétním modleovém území se lze trovněž dostat výběrem ze seznamu (obr. 7).

menu.png   uvod.png   seznam uzemi    
 Obr. 5: Základní nabídka  

 Obr. 6: Mapa s rozmístěním  modelových
území a geolokačním tlačítkem. Kliknutím
na červenou značku se lze přepnout
k informacím o modelovém území.

 

Obr: 7: Seznam modelových území
Kliknutím na konkrétní území se lze 
přepnout k podrobnějším informacím.

   

 

Informace o modelovém území

Aplikace nabízí textové (obr. 8), obrazové (obr. 9), audiovizuální (obr. 10) a polohové (obr. 11)  informace o konkrétním modelovém území. Přepínání mezi uvedenými stránkami lze provést pomocí ikonek v horní části stránky pod názvem modelového území. Šipkou vlevo nahoře se lze vrátit do základní nabídky.

 uzemi info    fotogalerie   video   uvod.png

Obr. 8: Textové informace
o modelovém území

  Obr. 9: Fotogalerie modelového území  

Obr. 10: Video o modelovém území
(načítáno z YouTube)

 

Obr. 11: Mapa s rozmístěním modelových
území

 

Navigace

Aplikace umožňuje navigaci k modelovému území. Kliknutím na geolokační tlačítko v pravé horní části mapy se zobrazí modrý bod představující polohu uživatele, která je automaticky vložena do navigačního modulu (start). Kliknutím na červenou značku modelového území se zobrazí jeho název a současně je do navigačního modulu vložena jeho poloha (cíl) (obr. 12). Do navigačního modulu (obr. 13) se lze přepnout kliknutím na ikonku v pravé dolní části mapy (obr. 12).

uzemi info   fotogalerie    video.png    

Obr. 12: Mapa
s rozmístěním modelových 
území
a její využití pro startu a cíle pro navigaci.

 

Obr. 13: Navigační stránka, pomocí které
lze vybrat vhodnou trasu k modelovému
území a spustit samotnou navigaci.

  Obr. 14: Ukázka navigace    

 

Informace a komunikace

Z hlavní nabídky aplikace (obr. 15 a 4) je možné se přepnout ke stránkám s informacemi o alikaci a jejích autorech (obr. 16). Dále k odkazům na webové stránky projektu http://www.zaniklekrajiny.cz (obr. 17), které podávají kompletní informace o výzkumu na modelových územích. Aplikaci je možné rovněž sdílet pomocí sociálních sítí a dalších aplikací (obr. 18).

menu.png    o aplikaci   odkazy   sdilet
Obr. 15: Základní nabídka   Obr. 16: Informace o aplikaci a autorech   Obr. 17: Odkazy   Obr. 18: Sdílení aplikace