Zmizelé krajiny Česka

Video vzniklo v roce 2022 jako výstup projektu

Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění.

Zmizelé krajiny Česka

Česko, 2022, 21 min., titulky.

kamera a střih: Miroslav Čábelka

text: Zdeněk Lipský, Miroslav Čábelka

přelety nad krajinou: Google Earth

hudba: Bensound, MusicLFiles

Hlavní vlastník výsledku: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 6, 12800 Praha 2

 

Obsah:

Video podává souhrnné informace o vývoji krajiny ve vybraných modelových územích a přehled základních typů zaniklých a přeměněných krajin. Součástí videa jsou vizualizované průlety nad krajinou, záběry na historické materiály a pohledy na současnou krajinu s důrazem na paměť a dědictví.

Video je zaměřeno na poznání základních typů zaniklých a přeměněných krajin. Prezentuje vybrané výstupy z výzkumu modelových lokalit, který prováděli vědečtí a akademičtí pracovníci Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v rámci projektu Ministerstva kultury (NAKI II.): Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění v letech 2018-2022.

Video obsahuje vložené titulky.

Seznam prezentovaných typů zaniklých a přeměněných krajin

  • Krajina postmontánní (Jáchymovsko)
  • Krajina postindustriální (Kladensko)
  • Přeměněná krajina intenzivního zemědělství (Broumovsko)
  • Zaniklá krajina extenzivního horského zemědělství (Zaltohorská vrchovina, Bílé Karpaty)
  • Přeměněná městská a příměstská krajina (Praha - Hlubočepy)
  • Zatopená kulturní krajina říčních údolí (Novomlýnské nádrže, Želivka)
  • Zaniklá krajina bývalých rybničních soustav (Pardubicko)
  • Zaniklá feudální (šlechtická) komponovaná krajina (Zahrádky u České Lípy)
  • Krajina militární a postmilitární (Vojenský újezd Libavá)