Řešitelský tým projektu

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. +420 221 951 425

hlavní řešitel projektu

Tým A

Vedoucí: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.

Členové: Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D., Ing. Miroslav Čábelka, Mgr. Lucie Červená, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., Ing. Eva Štefanová, Ph.D.

Zaměření: Rekonstrukce zaniklých krajin s využitím kartografických podkladů – jejich před/zpracování a analýza, tvorba mapových výstupů a 3D modelů a digitálních výstupů projektu. Dále tvorba digitálních produktů – web projektu, Digitální atlas zanilých krajin, videa a software (Interaktivní mapová aplikace Zaniklé krajny Česka, Aplikace Zaniklé krajiny Česka pro mobilní zařízení).

Tým B

Vedoucí: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.

Členové: Mgr. Zdeněk Boudný, RNDr. Tomáš Burda, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., RNDr. Vít Jančák, Ph.D.

Zaměření: Rekonstrukce změn socioekonomického využití krajiny: socioekonomické a regionálněgeografické aspekty rekonstrukce procesů změn vnějších rámců a vnitřních podmíněností vývoje dědictví krajiny a uplatnění metod statistické analýzy dat, analýza vývoje počtu obyvatelstva a počtu domů ve vybraných modelových územích a dat o proměnách zemědělského využití krajiny.

Tým C

Vedoucí: RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

Členové: RNDr. Jakub Jelen, RNDr. Miroslav Šifta, Ph.D., PhDr. Martina Tůmová

Zaměření: Historickogeografické a kulturněgeografické aspekty rekonstrukce krajiny: dokumentace paměťové struktury krajiny a způsobů reprezentace dědictví s využitím různých zdrojů informací (archivní materiály, propagační materiály, regionální publikace a expozice apod.). Tým bude dále analyzovat prameny ikonografické povahy, resp. srovnávací fotografie (mj. s uplatněním přístupů vizuální metodologie).

Tým D

Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.

Členové: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D., RNDr. Dušan Romportl, Ph.D., Mgr. Tomáš Janík, Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D.

Zaměření: Fyzickogeografické aspekty rekonstrukce krajiny: analýza a rekonstrukce původního půdního pokryvu včetně změn reliéfu a rostlinného krytu, mapování vegetačních, reliéfových a půdních příznaků a historických krajinných struktur v terénu a analýza dopadů změn na krajinu.