Plánované výstupy projektu

 

2018

- recenzovaný odborný článek na téma seznámení s projektem a navrženými metodami řešení

- webový informační systém - portál zaniklekrajiny.cz verze 2018

- Digitální atlas zaniklých krajin Česka verze 2018

- soubor 8 videí

- workshop nad výstupy projektu v roce 2018

 

2019

- 8 specializovaných map s odborným obsahem (jedna mapa pro každé modelové území, které bylo zpracované v roce 2018). Komplexní mapy - syntéza shrnující základní výstupy výzkumu modelových území provedeného jednotlivými pracovními skupinami

- webový informační systém - portál zaniklekrajiny.cz verze 2019

- Digitální atlas zaniklých krajin Česka verze 2019

-12 videí

- recenzovaný odborný článek na téma Zaniklé krajiny modelových území řešených ve 2. etapě projeku (publikace například v Informacích ČGS nebo Geografických rozhledech).

- článek ve sborníku z konfernce - informace o dosavadních výsledcích projektu.

- odborná kniha Atlas LUCC – první část modelových území

- workshop nad výsledky projektu v roce 2019, bude na něm diskutován výběr dalších modelových území.

 

2020

- 12 specializovaných map s odborným obsahem (jedna mapa pro každé modelové území, které bylo zpracované v roce 2019). Komplexní mapy - syntéza shrnující základní výstupy výzkumu modelových území provedeného jednotlivými pracovními skupinami.

- webový informační systém - portál zaniklekrajiny.cz verze 2020

- Digitální atlas zaniklých krajin Česka verze 2020

- soubor 10 videí

- recenzovaný odborný článek na téma Zaniklé krajiny modelových území řešených ve 3. etapě projeku (publikace například v Informacích ČGS, Historické geografii nebo Geografických rozhledech).

- recenzovaný odborný článek na téma komparace vývoje různých typů zaniklých krajin (publikace například v AUC Geographica).

- uspořádání výstavy Zaniklé krajiny Česka I.

- Kritický katalog výstavy

- workshop nad výsledky projektu v roce 2020.

 

2021

- webový informační systém - portál zaniklekrajiny.cz verze 2021

- Digitální atlas zaniklých krajin Česka verze 2021

- soubor 10 videí

- recenzovaný odborný článek na téma Zaniklé krajiny modelových území řešených ve 4. etapě projeku (publikace například v Informacích ČGS nebo Geografických rozhledech).

- recenzovaný odborný článek na téma současné využití vybraných zaniklých modelových území (publikace například v AUC Geographica).

- software - Aplikace Zaniklé krajiny Česka pro mobilní zařízení

- odborná kniha - Atlas LUCC – druhá část modelových území

- článek ve sborníku z konfernce - informace o dosavadních výsledcích projektu.

- Workshop nad výsledky projektu v roce 2021

 

2022

- 4 specializované mapy s odborným obsahem – syntetické mapy zaniklých krajin Česka shrnující výstupy analýz pracovních skupin A, B, C, D.

- webový informační systém - portál zaniklekrajiny.cz – finální verze

- Digitální atlas zaniklých krajin Česka pro všechna modelová území – finální verze

- souhrnné video o zaniklých krajinách v Česku

- článek v časopisu s impakt faktorem zaměřený na publikaci nejzajímavějších výsledků projektu (například Land Use Policy, Journal of Maps).

- odborná kniha - Monografie Zaniklé krajiny Česka

- Kritický katalog výstavy

- článek ve sborníku z konfernce - informace o dosavadních výsledcích projektu.

- software - Interaktivní mapová aplikace

- uspořádání výstavy Zaniklé krajiny Česka II

- uspořádání konference Zaniklé krajiny Česka