Web představuje projekt Ministerstva kultury ČR NAKI II: 

 

Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění

verze 2022

  

Příjemcem projektu je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

  

Projekt se zabývá problematikou dědictví zaniklých krajin na území Česka. Cílem projektu je identifikovat, dokumentovat,

rekonstruovat a zpřístupnit dědictví krajin zaniklých v období dynamických proměn společnosti na území Česka od konce 18. století.

 

Hlavním výstupem projektu je Digitání atlas zaniklých krajin, jehož verze 2022 je přístupná z tohoto webového portálu. 


Výstava Dědictví zmizelých krajin Česka II

Druhá instalace výstavy se konala

 od 14. 11. do 25. 11. 2022

v budově Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6,

v chodbách Geografické sekce ve 2. patře.