Web představuje projekt Ministerstva kultury ČR NAKI II: 

 

Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění

  

Příjemcem projektu je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

  

Projekt se zabývá problematikou dědictví zaniklých krajin na území Česka. Cílem projektu je identifikovat, dokumentovat,

rekonstruovat a zpřístupnit dědictví krajin zaniklých v období dynamických proměn společnosti na území Česka od konce 18. století.

 

 

Hlavním výstupem projektu bude Digitání atlas zaniklých krajin, jehož verze 2021 je přístupná z tohoto webového portálu.