Zmizelé krajiny Česka 

(mobilní aplikace)

O aplikaci | Návod k použití | Ke stažení

O aplikaci

Mobilní aplikace pro zařízení (tablety, smartphony) s operačním systémem Android je zaměřena na poznání zaniklých krajin ve vybraných modelových lokalitách.

Formou textů, obrázků a videí zpřístupňuje informace o zaniklých krajinách v propojení s mapovými podklady Google a přímým pozorováním krajiny. Díky zobrazení na přenosných mobilních zařízeních dochází k propojení digitalizovaného obsahu z výzkumné části projektu s reálným prostředím zaniklých krajin.

Obsahem aplikace jsou vybrané poznatky z výzkumu modelových lokalit, který prováděli vědečtí a akademičtí pracovníci Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v rámci projektu Ministerstva kultury (NAKI II.): Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění v letech 2018-2021.

Cílem projektu je identifikovat, dokumentovat, rekonstruovat a zpřístupnit dědictví krajin zaniklých v období dynamických proměn společnosti na území Česka od konce 18. století. ikona 1

Dostupnost aplikace

Tento volně dostupný software je vytvořen jako aplikace pro mobilní zařízení (tablety, smartphony) s operačním systémem Android. Uživatelům je zdarma k dispozici na tomto webu projektu. Aplikace byla vytvořena ve vývojovém prostředí Android Studio, které je zdarma k dispozici pro uživatele na platformách Windows, Mac OS X a Linux.

Součástí aplikace je navigační modul. Ten umožňuje navigovat uživatele z jeho aktuální polohy v terénu do vybraného zájmového bodu v modelové lokalitě. Navigační modul je vytvořen s využitím volně dostupných mapových podkladech společnosti Google. Zájmové body a jejich poloha jsou uloženy offline v aplikaci a jsou propojeny s navigačním modulem.

Zdrojový kód aplikace je volně dostupný na GitHub.

Hlavní funkce

  • Offline databáze textových a obrazových výstupů dvanácti modelových území z webu zaniklekrajiny.cz
  • Propojení s kanálem YouTube a možnost přehrání videí, která podávají specializovaný výklad o územích
  • Lokalizace modelových území na mapových podkladech společnosti Google
  • Geolokace - zobrazení polohy uživatele
  • Navigace uživatele do vybraného modelového území
  • Prokliky na web zaniklekrajiny.cz kde jsou podrobné informace k modelovým územím a kompletní výstupy vědeckých výzkumů
  • Sdílení výstupů a jejich přenos do sociálních sítí a jiných aplikací

Využití aplikace

Mobilní aplikace je k dispozici nejširší odborné a laické veřejnosti, je využitelná jako zdroj informací o proměnách krajiny a o dědictví krajiny jako takové, jsou zde výstupy rekonstruující historické krajinné struktury.

Aplikace je určena pro širokou odbornou i laickou veřejnost (návštěvníci lokalit, místní obyvatelé, školní třídy, dětské skupiny). Informační vzdělávací texty jsou koncipovány takovým způsobem, aby jejich uživatel dokázal v daném území „vyčíst“ kulturní hodnotu zaniklé krajiny. V aplikaci jsou zobrazitelné stacionární poznatky z výzkumu modelových lokalit zaniklých krajin, tj. textový aparát, audiovizuální nahrávky, prostorová lokalizace územích apod. Součástí aplikace je navigační modul. Ten dokáže uživatele z jeho aktuální polohy v terénu navigovat do vybraného zájmového bodu v modelové lokalitě.

Součástí mobilní aplikace je modul umožňující její sdílení do nejrozšířenějších sociálních sítí a aplikací, jako např. Facebook, Instagram, Twitter, Gmail a další.

Společně s mobilní aplikací byla vytvořena tato webová stránka s informacemi, návodem k použití a odkazem ke stažení instalačního souboru. 

Poděkování

Aplikace Zaniklé krajiny Česka vznikla v rámci projektu DG18P02OVV008 „Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění“ (www.zaniklekrajiny.cz), který je podpořen v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury (NAKI II.).

Průvodní zpráva a technická dokumetace