Zmizelé krajiny Česka 

(mobilní aplikace)

O aplikaci | Návod k použití | Ke stažení

Ke stažení

Dostupnost aplikace

Aplikace Zmizelé krajiny Česka je určená pro mobilní zařízení (tablety, smartphony) s operačním systémem Android. Instalační soubor je zdarma k dispozici ke zažení na tomto webu projektu zde.

Aplikace byla vytvořena ve vývojovém prostředí Android Studio, které je zdarma k dispozici pro uživatele na platformách Windows, Mac OS X a Linux. Zdrojový kód aplikace je volně přístupný na GitHub.

 

Odkazy

 

ikona 1

Zmizelé krajiny Česka 

(mobilní aplikace)

O aplikaci | Návod k použití | Ke stažení

Návod k použití

Instalace

Aplikace Zmizelé krajiny Česka je určená pro mobilní zařízení (tablety, smartphony) s operačním systémem Android. Instalační soubor je zdarma k dispozici ke zažení na webu projektu.

 

Spuštění a základní nabídka

Aplikaci lze spustit kliknutím na ikonu v mobilním zařízení (obr. 1). Poté se spustí startovací stránka s názvem a logem aplikace (obr. 2). Následně se automaticky zobrazí úvodní stránka aplikace (obr. 3), která umožňuje vstup do mapové části a základní nabídky (obr. 4).

ikona na plose   start   uvod.png   menu.png

 Obr. 1: Spouštěcí ikona aplikace
na ploše mobilního zařízení

   Obr. 2: Startovací stránka    Obr. 3: Úvodní stránka    Obr. 4: Základní nabídka
             

Výběr modelového území

Základní nabídka aplikace (obr. 4 a 5) je rozcestníkam, který umožňuje vstup do jednotlivých částí aplikace (obr. 4 a 5). Z této nabídky jse lze dostat dvěma způsoby k výběru konkrétního modelového území, a to kliknutím na odkaz "Mapa" nebo "Modelová území". Mapa (obr. 6) zobrazuje rozmístění modelových území na mapovém podkladu od spolčnosti Google (červené značky). Zde je také možné využít geolokační tlačítko (v pravé horní části), které v podobě modrého bodu zobrazuje vaši polohu. Kliknutím na červenou značku se otevře nabídka vybraného modelového území (obr. 8-11). K informacím o konkrétním modleovém území se lze trovněž dostat výběrem ze seznamu (obr. 7).

menu.png   uvod.png   seznam uzemi    
 Obr. 5: Základní nabídka  

 Obr. 6: Mapa s rozmístěním  modelových
území a geolokačním tlačítkem. Kliknutím
na červenou značku se lze přepnout
k informacím o modelovém území.

 

Obr: 7: Seznam modelových území
Kliknutím na konkrétní území se lze 
přepnout k podrobnějším informacím.

   

 

Informace o modelovém území

Aplikace nabízí textové (obr. 8), obrazové (obr. 9), audiovizuální (obr. 10) a polohové (obr. 11)  informace o konkrétním modelovém území. Přepínání mezi uvedenými stránkami lze provést pomocí ikonek v horní části stránky pod názvem modelového území. Šipkou vlevo nahoře se lze vrátit do základní nabídky.

 uzemi info    fotogalerie   video   uvod.png

Obr. 8: Textové informace
o modelovém území

  Obr. 9: Fotogalerie modelového území  

Obr. 10: Video o modelovém území
(načítáno z YouTube)

 

Obr. 11: Mapa s rozmístěním modelových
území

 

Navigace

Aplikace umožňuje navigaci k modelovému území. Kliknutím na geolokační tlačítko v pravé horní části mapy se zobrazí modrý bod představující polohu uživatele, která je automaticky vložena do navigačního modulu (start). Kliknutím na červenou značku modelového území se zobrazí jeho název a současně je do navigačního modulu vložena jeho poloha (cíl) (obr. 12). Do navigačního modulu (obr. 13) se lze přepnout kliknutím na ikonku v pravé dolní části mapy (obr. 12).

uzemi info   fotogalerie    video.png    

Obr. 12: Mapa
s rozmístěním modelových 
území
a její využití pro startu a cíle pro navigaci.

 

Obr. 13: Navigační stránka, pomocí které
lze vybrat vhodnou trasu k modelovému
území a spustit samotnou navigaci.

  Obr. 14: Ukázka navigace    

 

Informace a komunikace

Z hlavní nabídky aplikace (obr. 15 a 4) je možné se přepnout ke stránkám s informacemi o alikaci a jejích autorech (obr. 16). Dále k odkazům na webové stránky projektu http://www.zaniklekrajiny.cz (obr. 17), které podávají kompletní informace o výzkumu na modelových územích. Aplikaci je možné rovněž sdílet pomocí sociálních sítí a dalších aplikací (obr. 18).

menu.png    o aplikaci   odkazy   sdilet
Obr. 15: Základní nabídka   Obr. 16: Informace o aplikaci a autorech   Obr. 17: Odkazy   Obr. 18: Sdílení aplikace

Zmizelé krajiny Česka 

(mobilní aplikace)

O aplikaci | Návod k použití | Ke stažení

O aplikaci

Mobilní aplikace pro zařízení (tablety, smartphony) s operačním systémem Android je zaměřena na poznání zaniklých krajin ve vybraných modelových lokalitách.

Formou textů, obrázků a videí zpřístupňuje informace o zaniklých krajinách v propojení s mapovými podklady Google a přímým pozorováním krajiny. Díky zobrazení na přenosných mobilních zařízeních dochází k propojení digitalizovaného obsahu z výzkumné části projektu s reálným prostředím zaniklých krajin.

Obsahem aplikace jsou vybrané poznatky z výzkumu modelových lokalit, který prováděli vědečtí a akademičtí pracovníci Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v rámci projektu Ministerstva kultury (NAKI II.): Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění v letech 2018-2021.

Cílem projektu je identifikovat, dokumentovat, rekonstruovat a zpřístupnit dědictví krajin zaniklých v období dynamických proměn společnosti na území Česka od konce 18. století. ikona 1

Dostupnost aplikace

Tento volně dostupný software je vytvořen jako aplikace pro mobilní zařízení (tablety, smartphony) s operačním systémem Android. Uživatelům je zdarma k dispozici na tomto webu projektu. Aplikace byla vytvořena ve vývojovém prostředí Android Studio, které je zdarma k dispozici pro uživatele na platformách Windows, Mac OS X a Linux.

Součástí aplikace je navigační modul. Ten umožňuje navigovat uživatele z jeho aktuální polohy v terénu do vybraného zájmového bodu v modelové lokalitě. Navigační modul je vytvořen s využitím volně dostupných mapových podkladech společnosti Google. Zájmové body a jejich poloha jsou uloženy offline v aplikaci a jsou propojeny s navigačním modulem.

Zdrojový kód aplikace je volně dostupný na GitHub.

Hlavní funkce

  • Offline databáze textových a obrazových výstupů dvanácti modelových území z webu zaniklekrajiny.cz
  • Propojení s kanálem YouTube a možnost přehrání videí, která podávají specializovaný výklad o územích
  • Lokalizace modelových území na mapových podkladech společnosti Google
  • Geolokace - zobrazení polohy uživatele
  • Navigace uživatele do vybraného modelového území
  • Prokliky na web zaniklekrajiny.cz kde jsou podrobné informace k modelovým územím a kompletní výstupy vědeckých výzkumů
  • Sdílení výstupů a jejich přenos do sociálních sítí a jiných aplikací

Využití aplikace

Mobilní aplikace je k dispozici nejširší odborné a laické veřejnosti, je využitelná jako zdroj informací o proměnách krajiny a o dědictví krajiny jako takové, jsou zde výstupy rekonstruující historické krajinné struktury.

Aplikace je určena pro širokou odbornou i laickou veřejnost (návštěvníci lokalit, místní obyvatelé, školní třídy, dětské skupiny). Informační vzdělávací texty jsou koncipovány takovým způsobem, aby jejich uživatel dokázal v daném území „vyčíst“ kulturní hodnotu zaniklé krajiny. V aplikaci jsou zobrazitelné stacionární poznatky z výzkumu modelových lokalit zaniklých krajin, tj. textový aparát, audiovizuální nahrávky, prostorová lokalizace územích apod. Součástí aplikace je navigační modul. Ten dokáže uživatele z jeho aktuální polohy v terénu navigovat do vybraného zájmového bodu v modelové lokalitě.

Součástí mobilní aplikace je modul umožňující její sdílení do nejrozšířenějších sociálních sítí a aplikací, jako např. Facebook, Instagram, Twitter, Gmail a další.

Společně s mobilní aplikací byla vytvořena tato webová stránka s informacemi, návodem k použití a odkazem ke stažení instalačního souboru. 

Poděkování

Aplikace Zaniklé krajiny Česka vznikla v rámci projektu DG18P02OVV008 „Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění“ (www.zaniklekrajiny.cz), který je podpořen v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury (NAKI II.).

Průvodní zpráva a technická dokumetace