Libavá

Detailní fotorealistické modely

Eva Štefanová, Veronika Rusá 

Cíle

Cílem bylo vytvořit realistický 3D model zachycující změnu náměstí v obci Libavé podle dostupných archivních fotografií a dobových pohlednic.

Data a metody

Ke zpracování 3D modelu byla použita následující data:

  • historické fotografie,
  • dobové pohlednice,
  • výškový vrstevnicový model ZABAGED,
  • mapa obce Libavá z roku 1945.

Zpracování 3D modelu probíhalo v následujících krocích:

  • Nejprve bylo nutné vybrat vhodnou oblast obce Libavé, o které by byly k dispozici alespoň některé dobové fotografie.
  • Následně byl definován topografický podklad území pro modelování.
  • Jednotlivé budovy byly tvořeny na podkladu historické mapy obce Libavé z roku 1945 a následně byly umístěny na terén. Modelování budov a veškerých detailů bylo provedeno na základě historických grafických předloh.
  • Umístění 3D modelu do krajiny bylo provedeno pomocí výškového modelu ZABAGED.
  • Textury modelu byly vytvořeny v programu SketchUp.
  • Vizualizace probíhala v programu Lumion.

Pro zpracování 3D modelu byly použity programy SketchUp, Lumion a DaVinci Resolve.

Výsledky

A) Fotorealistický 3D model náměstí v obci Libavá a jeho srovnání s archivními fotografiemi

(vlevo je archivní fotografie a vpravo je vytvořený 3D model)

Libavá Libavá
 Libavá Libavá - 3D model
   
Libavá Libavá
 Libavá  Libavá - 3D model
   
Libavá Libavá
Libavá Libavá - 3D model
   
Libavá Libavá
Libavá Libavá - 3D model
   
Libavá  Libavá 
 Libavá  Libavá - 3D model

 

B) Video prohlídka výsledného 3D modelu náměstí v obci Libavá

Použitá literatura a zdroje