krkonose2

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Zaniklá krajina v Krkonoších 

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu

Zdeněk Lipský

 

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Členitý horský a vysokohorský reliéf nejvyššího českého pohoří s velkým převýšením, dlouhými svahy a hlubokými údolími

zásadní, určující

Glaciální modelace reliéfu, kary na svahu Kotle, karová stěna a trog Labského dolu

zásadní, určující

Izolované skály a skalní hradby, balvanová kamenná moře

zásadní, určující

Smrkové lesy především na horských svazích a bočních rozsochách, proředěné těžbou

zásadní, určující

Mozaika smrkových lesů a travních lučních porostů v nižších polohách

zásadní, určující

Nesouvislé klečové porosty nad horní hranicí lesa

zásadní, určující

Množství prvků rozptýlené zeleně mimo les, liniové i soliterní stromy kolem rekreačních objektů a chat a bývalých usedlostí

významná

Mozaikovitá rozptýlená zástavba horských chat, domků, horských bud, usedlostí

zásadní, určující

Lyžařské vleky, lanovky, sjezdovky a další sportovní a rekreační technická zařízení

zásadní, určující

Horské potoky s kamenitým korytem

významná

Pramen Labe, Labský vodopád a Pančavský vodopád, meandry Labe

významná

vysokohorské boudy (největší Labská bouda)

významná, Labská bouda jako negativní krajinná dominanta

Masarykova horská silnice na Zlaté návrší

významná

Opuštěné pohraniční betonové pevnosti

doplňující

Pomníčky a památníky obětem hor

doplňující

Naučné stezky a jejich tabule, turistické a sportovní značené trasy, budované stezky

významná