Jádrové území

 

Širší území

 
 
 

Částečně zaniklá komponovaná feudální krajina Kačina

V okolí zámku Kačina, zejména v katastrálních územích Nové Dvory a Svatý Mikuláš s přesahem do dalších katastrů, vznikla v minulosti feudální komponovaná krajina. Krajinářské úpravy na novodvorském panství vycházely již od konce 17. století od sídla panství na zámku v Nových Dvorech. Krajina panství byla postupně cílevědomě esteticky utvářená sítí cest lemovaných alejemi, vodními prvky a drobnými stavbami. Velkorysé krajinářské kompozice vyvrcholily stavbou velkolepého empírového zámku Kačina a okolní rozsáhlou parkovou úpravou na počátku 19. století.

Feudální komponovaná krajina se začala postupně měnit a upadat od 2. poloviny 19. století. Hlavní změny nastaly ve 2. polovině 20. století v souvislosti se socialistickou kolektivizací a intenzifikací zemědělství, které přineslo likvidaci některých starých cest, rozbití a zvětšení původních půdních bloků a výstavbu esteticky nevhodných objektů zemědělské velkovýroby, které negativně ovlivnily krajinný ráz historické krajiny. Řada prvků komponované krajiny tak zanikla nebo přestala být dominantní a viditelná ve vzhledu krajiny. Týká se to i zarůstání a zanikající kompozice parku a obory kolem zámku Kačina. V letech 2011-2013 byla proto provedena rozsáhlá regenerace kačinské obory, jejímž cílem bylo vrátit komponovanou krajinu kolem zámku do podoby, jakou měla před polovinou 19. století.

Regenerace se však nemohla dotknout širšího území mimo kačinskou oboru, které má ráz intenzivně využívané zemědělské krajiny. Dochované stopy feudálních krajinářských úprav a zvýšená estetická krajinářská hodnota celého území vedly k jeho vyhlášení jako krajinná památková zóna. Samotná kačinská obora a park byly vzhledem ke svým přírodním hodnotám vyhlášeny jako přírodní památka, evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 a genofondová základna čtyř druhů původních lesních dřevin (olše, lípa, jasan, dub).

 

   talčítko foto  talčítko video  

kacina

Srovnávací foto

Adolfova bouda | Brádlerovy boudy | Davidovy bouy | Dvoračky | Erlebachova bouda | Hančova mohyla 

Horní mísečky | Jestřábí boudy | Labská přehrada | Labská bouda

Hráz vodní nádrže Labská v letech 1915 a 2018

Labska 1915 01 DSC01722 uprav

Foto z roku 1915 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=41856
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Hráz vodní nádrže Labská v letech 1915 a 2018

Labska 1915 03 DSC01728 uprav

Foto z roku 1915 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=41857
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Hráz vodní nádrže Labská v letech 1915 a 2018

Labska 1915 05 DSC01730 uprav

Foto z roku 1915 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=41852
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Labská bouda v letech 1905 a 2018

Labska bouda 1905 02 DSC02043 uprav

Foto z roku 1905 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=48973
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Labská bouda v letech 1931 a 2018

Labska bouda 1931 DSC02057 uprav

Foto z roku 1931 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=48973
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný 

 

Labská bouda v letech 1971 a 2018

Labska bouda 1971 DSC02076 uprav

Foto z roku 1971 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=29312
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

kacina

Srovnávací foto

Adolfova bouda | Brádlerovy boudy | Davidovy bouy | Dvoračky | Erlebachova bouda | Hančova mohyla 

Horní mísečky | Jestřábí boudy | Labská přehrada | Labská bouda

Davidovy boudy v letech 1940 a 2018

Davidovy boudy 1940 DSC01877 uprav

Foto z roku 1940 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=24970
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Davidovy boudy v letech 1948 a 2018

Davidovy boudy 1948 DSC01858 uprav

Foto z roku 1948 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=24971
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Davidovy boudy v letech 1960 a 2018

Davidovy boudy 1960 DSC01864 uprav

Foto z roku 1960 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=24972
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Pohled na Dvoračky v letech 1921, 1924, 1926 a 2018

Dvoracky 1921 Dvoracky 1924
Dvoracky 1926 80D 20180822 IMG 1670 uprav

Foto z roku 1921 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=28469
Foto z roku 1924 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=28470
Foto z roku 1926 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=28471
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný.

 

 

kacina

Srovnávací foto

Adolfova bouda | Brádlerovy boudy | Davidovy bouy | Dvoračky | Erlebachova bouda | Hančova mohyla 

Horní mísečky | Jestřábí boudy | Labská přehrada | Labská bouda

Erlenbachova bouda v letech 1910 a 2018

Erlebachova bouda 1910 DSC01790 uprav

Foto z roku 1910 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=28812
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Vrbatova bouda s Hančovou mohylou v pozadí v letech 1970 a 2018

Hancova mohyla 1970 80D 20180822 IMG 1635 uprav

Foto z roku 1970 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=50503
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Horní Mísečky v letech 1909 a 2018

Horni Misecky 1909 80D 20180822 IMG 1627 uprav

Foto z roku 1909 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=43313
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Jilemnická bouda na Horních Mísečkách v letech 1960 a 2018

Horni Misecky 1960 IMG 0614 uprav

Foto z roku 1960 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=43322
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Pohled na Zlaté návrší a Jestřábí boudy v letech 1964 a 2018

Jestrabi boudy 1964 IMG 0635 uprav

Foto z roku 1964 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=37858
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

kacina

Srovnávací foto

 Adolfova bouda | Brádlerovy boudy | Davidovy bouy | Dvoračky | Erlebachova bouda | Hančova mohyla 

Horní mísečky | Jestřábí boudy | Labská přehrada | Labská bouda

Adolfova bouda v letech 1925 a 2018

Adolfova bouda 1925 DSC01770 uprav

Foto z roku 1925 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=17955
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Adolfova bouda v letech 1928 a 2018

Adolfova bouda 1928 DSC01782 uprav

Foto z roku 1928 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=17956
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Brádlerovy boudy v letech 1900 a 2018

Bradlerovy boudy 1900 DSC01899 uprav

Foto z roku 1900 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=22785
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Brádlerovy boudy v letech 1960 a 2018

Bradlerovy boudy 1960 DSC01914 uprav

Foto z roku 1960 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=22786
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný