Jádrové území

 

Širší území

 
 

Zaniklá venkovská (lesně zemědělská) krajina vojenského výcvikového prostoru Boletice

Vojenský výcvikový prostor (VVP) Boletice vznikl v roce 1947 jako nástupce vojenského výcvikového tábora Boletice. Vojenský újezd Boletice pak vznikl v roce 1950 jako zvlášť vyčleněné území pro potřeby obrany státu na ploše bezmála 220 km2 v oblasti Šumavské hornatiny a Šumavského podhůří na okrese Český Krumlov. Území je unikátní svou minimální hustotou zalidnění pouze 1,2 obyvatel na km2. Češi, kteří zde před válkou tvořili pouze 1% obyvatelstva, byli vysídleni po německém záboru českých pohraničních území v roce 1938. Německé etnikum bylo vysídleno po druhé světové válce v roce 1945. Většina dnešních obyvatel byla dosídlena později. Ve vojenském újezdu hospodaří státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, divize Horní Planá.

Původní krajina s převahou lesů a horského zemědělství se změnila v současnou krajinu, jejíž struktura je podřízena výcviku jednotek pozemních sil ve střelecké a taktické přípravě, v řízení vozidel a překonávání vodní překážky. Významným fenoménem území jsou stanoviště bezlesí na plochách, které byly dříve zemědělsky využívány. Nyní jsou plochy bezlesí v různém stupni sekundární sukcese udržovány vojenskou činností, která se projevuje mechanickým narušováním vegetace a povrchu půdy.

Na cvičištích a střelnicích tak vznikla poměrně pestrá mozaika ploch od mokřadních stanovišť přes vlhké pcháčové louky a mezofilní stanoviště až k lesostepním xerotermním stanovištím. Vysoké přírodovědné hodnoty tohoto území vedly k vyhlášení rozsáhlé evropsky významné lokality Boletice a ptačí oblasti Boletice. Obě území jsou zařazena v síti chráněných území evropského významu NATURA 2000. 

   talčítko foto  talčítko video  talčítko srovnavaci foto

Boletice Klet

Srovnávací foto

Vesnice Staré Hutě (Althütten) – dům rodiny Baunů

DSC 5805 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Staré nedatované foto viz https://www.kohoutikriz.org
Foto z roku 2018: Miroslav Čábelka

 

Vesnice Staré Hutě (Althütten) – zleva dům rodiny Baunů, kaple a dům rodiny Schusterů

DSC 5809 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Nedatované foto viz https://www.zanikleobce.cz/index.php?lang=d&detail=51867
Foto z roku 2018: Miroslav Čábelka

 

Boletice kostel

Boletice kostel zmenseno DSC 6103 zmenseno

Nedatované staré foto viz http://zanikleobce.cz/index.php?detail=29042
Foto z roku 2018: Miroslav Čábelka

 

Jablonec - mostek

Jablonec Seidel 04 zmenseno DSC 6006 mostek zmenseno

Nedatované staré foto viz http://fotobanka.seidel.cz/fotobanka/detail/203010901010112060001
Foto z roku 2018: Miroslav Čábelka

 

Jablonec - centrum

Jablonec centrum Jablonec kostel
DSC 6006 kostel  

Nedatované staré foto viz http://fotobanka.seidel.cz/#!fotobanka/detail/205010101030039840148 a http://zanikleobce.cz/index.php?detail=284942

Foto z roku 2018: Miroslav Čábelka

Boletice Klet

Zaniklá krajina vojenského výcvikového prostoru Boletice

 

Video vzniklo v roce 2018 jako výstup projektu

Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění.

kamera a střih: Miroslav Čábelka, Lucie Kupková

text: Zdeněk Lipský

tvorba 3D modelu: David Maceška

 

Zaniklá obec Jablonec - 3D model

 

Video vzniklo v roce 2018 jako výstup projektu

Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění.

tvorba 3D modelu a videa: David Maceška