Jádrové území

 

Širší území

 
 

Zaniklá krajina intenzivního zemědělství na jihovýchodním okraji Prahy

Příměstská krajina na jihovýchodním okraji Prahy slouží v Česku jako nejmarkantnější případ rychlé až překotné, zřejmě neplánované a živelné suburbanizace v bezprostředním zázemí velkoměsta. Původním typem kulturní krajiny, která zde převládala ještě v 80. letech 20. století, byla intenzivně využívaná zemědělská krajina s naprostou převahou orné půdy, využívající úrodnou půdu na rovinatém povrchu Pražské plošiny. V 50.-60. letech 20. století zde došlo jako všude jinde na území České republiky ke kolektivizaci, scelení zemědělských pozemků do velkých půdních bloků a zčásti také k vysídlení největších sedláků (v tehdejší terminologii převzaté podle sovětského vzoru „kulaků“), krajina si však až do 80. let 20. století udržela svůj zemědělský charakter. Přispěl k tomu i poměrně přísný zákon na ochranu zemědělské půdy. Zemědělské vesnice v modelovém území v těsném zázemí Prahy byly zanedbané (např. Pitkovice, Benice, Lipany, Čestlice, Nupaky, Dobřejovice, Osnice, Zdiměřice) a připomínaly „vnitřní středočeské pohraničí“.

V údolích potoků, nevhodných pro zemědělskou velkovýrobu (Botič, Pitkovický potok) se nacházely plochy opuštěné půdy zarůstající novou divočinou. Výjimkou byly Průhonice s rozsáhlým a cenným krajinářským parkem v údolí Botiče, které již tehdy byly vyhledávanou destinací s rezidenční funkcí. Situace se začala měnit v 80. letech po vybudování dálnice D1 a zejména po roce 1990, kdy se otevřela stavidla až bezbřehé rezidenční i komerční suburbanizace. Téměř souvislý pás po obou stranách dálnice D1 táhnoucí se dnes až do vzdálenosti 20 km od Prahy zaujaly rozlehlé stavební objekty komerční suburbanizace (velkosklady, logistická střediska, obchodní centra), zatímco rezidenční suburbanizace, výstavba nových sídelních celků, se soustředila na okraje existujících, do té doby převážně malých zemědělských vesnic. V řadě případů vznikly nové celky určené k rezidenčnímu bydlení i ve volné zemědělské krajině bez vazby na stávající sídelní strukturu. Krajina tak doznala pronikavou změnu, která se týká vzhledu, struktury, využití i funkce. Z někdejší zemědělské krajiny s vesnickými sídly vznikla v krátké době příměstská suburbanizovaná krajina. 

   talčítko foto  talčítko video  talčítko srovnavaci foto

primestska krajina Prahy

Srovnávací foto

Čestlice | Modletice I. | Modletice II.

Kostel a škola v Čestlicích na nedatovaném snímku a v roce 2018

Cestlice kostel skola DSC02838

Nedatované foto viz http://www.cestlice-obec.cz/data/editor/312cs_19.jpg?gcm_date=1509544475
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Náves a hostinec v Čestlicích na nedatovaném snímku a v roce 2018

Cestlice naves a hostinec DSC02637

Nedatované foto viz http://www.cestlice-obec.cz/data/editor/312cs_17.jpg?gcm_date=1509544447
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Kostel a škola v Čestlicích v roce 1904 a 2018

Cestlice pohlednice 1904  
DSC02651 DSC02662

Foto z roku 1904 viz http://www.fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=24664
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Škola v Čestlicích na nedatovaném snímku a v roce 2018

Cestlice skola DSC02625

Nedatované foto viz http://www.cestlice-obec.cz/data/editor/312cs_27.jpg?gcm_date=1509545318
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

primestska krajina Prahy

Srovnávací foto

Čestlice | Modletice I. | Modletice II.

Budova obecního úřadu v Modleticích v roce 1977 a 2018

Modletice budova OU 1977 DSC02572

Foto z roku 1977 viz http://modletice.rajce.idnes.cz/Co_je_to_Kdy_je_to_-/#kram.jpg
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Modletice na nedatovaném snímku a v roce 2018

Modletice stare stavby DSC02518

Nedatované foto viz http://modletice.rajce.idnes.cz/Nekolik_fotografii_z_minulosti/#13.jpg
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Modletice na nedatovaném snímku a v roce 2018

Modletice stare stavby 2 DSC02501

Nedatované foto viz http://modletice.rajce.idnes.cz/Nekolik_fotografii_z_minulosti/#14.jpg
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Panelové domy v Modleticích na nedatovaném snímku a v roce 2018

Modletice vystavba panelove domy DSC02473

Nedatované foto viz http://modletice.rajce.idnes.cz/Nekolik_fotografii_z_minulosti/#15.jpg
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

primestska krajina Prahy

Srovnávací foto

Čestlice | Modletice I. | Modletice II.

Modletice v roce 1970 a 2018

Modletice 1970 DSC02536

Foto z roku 1970 viz http://modletice.rajce.idnes.cz/Nekolik_fotografii_z_minulosti/#08.jpg
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Modletice v roce 1970 a 2018

Modletice 1970 2 DSC02549

Foto z roku 1970 viz http://modletice.rajce.idnes.cz/Nekolik_fotografii_z_minulosti/#09.jpg
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Modletice v roce 1980 a 2018

Modletice 1980 DSC02551

Foto z roku 1980 viz http://modletice.rajce.idnes.cz/Nekolik_fotografii_z_minulosti/#10.jpg
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Modletice v roce 1980 a 2018

Modletice 1980 2 DSC02483

Foto z roku 1980 viz http://modletice.rajce.idnes.cz/Nekolik_fotografii_z_minulosti/#11.jpg
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Modletice v roce 1980 a 2018

Modletice 1980 3 DSC02468

Foto z roku 1980 viz http://modletice.rajce.idnes.cz/Nekolik_fotografii_z_minulosti/#12.jpg
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

primestska krajina Prahy

Zaniklá krajina intenzivního zemědělství na jihovýchodním okraji Prahy

 

Video vzniklo v roce 2018 jako výstup projektu

Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění.

kamera a střih: Miroslav Čábelka

text: Zdeněk Lipský