Jádrové území

 

Širší území

 
 
 

Zaniklá krajina horského zemědělství v Krkonoších

Krkonoše byly v minulých staletích tradiční oblastí horského zemědělství. Z našich pohoří měly vždy nejméně orné půdy, což souvisí s velkým rozšířením pastevectví, racionálním lesním hospodářstvím, s rozvojem průmyslu v údolních sídlech a také s brzkým začátkem cestovního ruchu, který zde dosáhl největší intenzity (Häufler, 1955). Právě území Horní Rokytnice a Dolní Rokytnice však patří k oblastem tradičního horského zemědělství i s významným podílem orné půdy v minulosti. Vyšší horské polohy včetně Pohraničního hřbetu nad horní hranicí lesa byly využité postupně již od 16. století pro sezónní horské pastevectví, které zde představovalo obdobu alpského pastevectví, přizpůsobeného místním poměrům. Zkušenosti s horskou pastvou sem přinesli kolonisté z alpských zemí, kteří sem byli přivoláni jako dřevaři. Pastevectví rozvinuli na vymýcených plochách, pásl se hlavně skot. Od 17. století, většinou však v 18. století vznikaly letní horské boudy (např. Dvoračky, Martinova bouda, boudy v Rokytnu a mnoho dalších). Nejvíce jich vzniklo v nadmořské výšce 1000-1300 m. Na letních boudách se nejen pásli, ale také se sklízelo seno.

Úpadek a posléze zánik horského pastevectví nastává v polovině 19. století v souvislosti s postupným zakazováním pastvy v lese (1866) a zákazem pastvy nad horní hranicí lesa (1897). Koncem 19. století bylo rozhodnuto o vysazování kosodřeviny, aby se zabránilo padání lavin. Déle než výpas se udržovalo občasné kosení a sklizeň sena, běžné ještě za 1. republiky. Horské boudy se přeměnily na rekreační chaty pro letní i zimní rekreaci a turistiku, řada jich také zanikla. K úplnému ukončení zemědělského využívání Krkonoš přispěl odsun původního německého obyvatelstva hned po 2. světové válce (1945-1946), dále vyhlášení Krkonošského národního parku (1963).

Změnu krkonošské krajiny můžeme charakterizovat následovně:

  1. původní přírodní lesní krajina se subalpínskými klečovými porosty v nejvyšších polohách nad horní hranicí lesa se od 16. do 18. století změnila v krajinu horského zemědělství (orné i pastevecké, ve vyšších polohách výhradně pastevecké), se zachovalým vysokým podílem lesa;
  2. horské zemědělství a odlesnění dosáhlo svého vrcholu v 18. století a do poloviny 19. století; od poloviny 19. století nastává úpadek horského zemědělství, úbytek orné půdy i pastvin, zvyšuje se podíl lesa, mění se funkce krajiny z produkční lesní a zemědělské na krajinu rekreační;
  3. v současné krajině převládá rekreační a sportovní využití a její prvořadý přírodoochranný význam (Krkonošský národní park)

 

   talčítko foto  talčítko video  talčítko srovnavaci foto

krkonose2

Srovnávací foto

Adolfova bouda | Brádlerovy boudy | Davidovy bouy | Dvoračky | Erlebachova bouda | Hančova mohyla

Horní Mísečky | Jestřábí boudy | Labská přehrada | Labská bouda | Pančavský vodopád | Petrova bouda

Pramen Labe | Rokytnice n. Jiz. | Svatý Petr | Špindlerova Bouda | Špindlerův Mlýn

Adolfova bouda v letech 1925 a 2018

Adolfova bouda 1925 DSC01770 uprav

Foto z roku 1925 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=17955
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Adolfova bouda v letech 1928 a 2018

Adolfova bouda 1928 DSC01782 uprav

Foto z roku 1928 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=17956
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Brádlerovy boudy v letech 1900 a 2018

Bradlerovy boudy 1900 DSC01899 uprav

Foto z roku 1900 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=22785
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Brádlerovy boudy v letech 1960 a 2018

Bradlerovy boudy 1960 DSC01914 uprav

Foto z roku 1960 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=22786
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

 

krkonose2

Srovnávací foto

Adolfova bouda | Brádlerovy boudy | Davidovy bouy | Dvoračky | Erlebachova bouda | Hančova mohyla

Horní Mísečky | Jestřábí boudy | Labská přehrada | Labská bouda | Pančavský vodopád | Petrova bouda

Pramen Labe | Rokytnice n. Jiz. | Svatý Petr | Špindlerova Bouda | Špindlerův Mlýn

Erlenbachova bouda v letech 1910 a 2018

Erlebachova bouda 1910 DSC01790 uprav

Foto z roku 1910 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=28812
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Vrbatova bouda s Hančovou mohylou v pozadí v letech 1970 a 2018

Hancova mohyla 1970 80D 20180822 IMG 1635 uprav

Foto z roku 1970 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=50503
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Horní Mísečky v letech 1909 a 2018

Horni Misecky 1909 80D 20180822 IMG 1627 uprav

Foto z roku 1909 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=43313
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Jilemnická bouda na Horních Mísečkách v letech 1960 a 2018

Horni Misecky 1960 IMG 0614 uprav

Foto z roku 1960 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=43322
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Pohled na Zlaté návrší a Jestřábí boudy v letech 1964 a 2018

Jestrabi boudy 1964 IMG 0635 uprav

Foto z roku 1964 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=37858
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

krkonose2

Srovnávací foto

Adolfova bouda | Brádlerovy boudy | Davidovy bouy | Dvoračky | Erlebachova bouda | Hančova mohyla

Horní Mísečky | Jestřábí boudy | Labská přehrada | Labská bouda | Pančavský vodopád | Petrova bouda

Pramen Labe | Rokytnice n. Jiz. | Svatý Petr | Špindlerova Bouda | Špindlerův Mlýn

Davidovy boudy v letech 1940 a 2018

Davidovy boudy 1940 DSC01877 uprav

Foto z roku 1940 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=24970
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Davidovy boudy v letech 1948 a 2018

Davidovy boudy 1948 DSC01858 uprav

Foto z roku 1948 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=24971
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Davidovy boudy v letech 1960 a 2018

Davidovy boudy 1960 DSC01864 uprav

Foto z roku 1960 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=24972
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Pohled na Dvoračky v letech 1921, 1924, 1926 a 2018

Dvoracky 1921 Dvoracky 1924
Dvoracky 1926 80D 20180822 IMG 1670 uprav

Foto z roku 1921 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=28469
Foto z roku 1924 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=28470
Foto z roku 1926 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=28471
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný.

 

 

krkonose2

Srovnávací foto

Adolfova bouda | Brádlerovy boudy | Davidovy bouy | Dvoračky | Erlebachova bouda | Hančova mohyla

Horní Mísečky | Jestřábí boudy | Labská přehrada | Labská bouda | Pančavský vodopád | Petrova bouda

Pramen Labe | Rokytnice n. Jiz. | Svatý Petr | Špindlerova Bouda | Špindlerův Mlýn

Hráz vodní nádrže Labská v letech 1915 a 2018

Labska 1915 01 DSC01722 uprav

Foto z roku 1915 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=41856
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Hráz vodní nádrže Labská v letech 1915 a 2018

Labska 1915 03 DSC01728 uprav

Foto z roku 1915 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=41857
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Hráz vodní nádrže Labská v letech 1915 a 2018

Labska 1915 05 DSC01730 uprav

Foto z roku 1915 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=41852
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Labská bouda v letech 1905 a 2018

Labska bouda 1905 02 DSC02043 uprav

Foto z roku 1905 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=48973
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný

 

Labská bouda v letech 1931 a 2018

Labska bouda 1931 DSC02057 uprav

Foto z roku 1931 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=48973
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný 

 

Labská bouda v letech 1971 a 2018

Labska bouda 1971 DSC02076 uprav

Foto z roku 1971 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=29312
Foto z roku 2018: Zdeněk Boudný