Jádrové území

 

Širší území

 
 
 

Zaniklá krajina intenzivního zemědělství v chmelařské oblasti Podbořanska

V krajině ležící v periferní oblasti širšího západočeského pohraničí sledujeme proměny a částečné zanikání dříve intenzivně využívané zemědělské krajiny. Specifickým rysem zdejší oblasti je pěstování chmele a ovocnářství. Chmelnice i ovocné sady byly v minulosti mnohem rozšířenější než dnes. Území bylo součástí Sudet, po Mnichovu 1938 bylo připojené k Německé říši, po roce 1945 bylo odtud odsunuté německé obyvatelstvo.

Periferní rysy tohoto území a jeho nedávná historie (odsun německého obyvatelstva) se dobře odrážejí ve vzhledu sídel. Je na nich patrná odlišná architektura obytných budov (statků) i hospodářských budov, množství zpustlých nebo rozpadajících se objektů v sídlech i v krajině, opuštěné a rozpadající se německé hroby. Charakteristickým rysem krajinného rázu jsou dosud konstrukce chmelnic a vysoké budovy sušáren chmele, z nichž mnohé jsou ovšem opuštěné a rozpadají se.

Postupný zánik intenzivně využívané zemědělské krajiny se datuje do 2. poloviny 20. století. Využívání krajiny je nyní výrazně polarizované v závislosti na členitosti reliéfu. Na rovinách především v západní části jádrového území (západně od obcí Blšany a Siřem směrem na Podbořany) se rozkládají jednotvárné lány orné půdy. V členitém reliéfu povodí Černockého potoka východně od Blšan na svažitých pozemcích došlo k opuštění zemědělského obdělávání a částečnému zalesnění. Zanikly některé ovocné sady a na jejich místech na svazích stejně jako v erozních stržích se rozšířily křovinaté porosty nové divočiny. Některé svažité pozemky v údolí a v povodí Černockého potoka byly zatravněny a jsou v současnosti využité jako pastviny ovcí a skotu. Pastva zvířat je charakteristickým rysem extenzifikace využívání krajiny. Přispívá k její ekologické stabilizaci a mění krajinný ráz.

 

   talčítko foto  talčítko video  talčítko srovnavaci foto

podboransko

Srovnávací foto

Blšany | Dolánky | Podbořany

Pohled na náměstí v Blšanech letech 1940 a 2018

Blsany 1940 20180929 IMG 1150 uprav

Foto z roku 1940 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=19115
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Pohled na jižní část blšanského náměstí s kostelem a do Plzeňské ulice dříve a v roce 2018

Blsany dum vedle kostela 20180929 IMG 1148 uprav

Staré foto viz http://www.blsany.cz/_data/photo/9/1339416101_blsany-dum-vedle-kostela.jpg
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Pohled Plzeňskou ulicí směrem k náměstí, Blšany, 1930 a 2018

Blsany Plzenska 1930 20180929 IMG 1161 uprav

Staré foto viz http://www.fotohistorie.cz/image.jpg.ashx?photoID=19117&photoType=0
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Východní část náměstí s budovou radnice, Blšany, dříve a v roce 2018

Blsany radnice 20180929 IMG 1155 uprav

Staré foto viz http://www.blsany.cz/_data/photo/9/1339416138_blsany-radnicepomnik.jpg
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Pohled na Dolánky z vrchu Rubína v letech 1930, 1960 a 2006

Dolanky 1930 Dolanky 1960
12zRubina uprav  

Staré foto viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=26272 a http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=32065
Foto z roku 2018: Silvie Kučerová

 

 

podboransko

Zaniklá krajina intenzivního zemědělství v chmelařské oblasti Podbořanska

 

Video vzniklo v roce 2018 jako výstup projektu

Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění.

kamera a střih: Miroslav Čábelka

text: Zdeněk Lipský

podboransko

Srovnávací foto

Blšany | Dolánky | Podbořany

Pohled z ulice Cyrila a Metoděje směrem ke kostelu sv. Petra a Pavla, Podbořany, 1915 a 2018

Podborany 1915 20180929 IMG 1128 uprav

Staré foto viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=37023
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Pohled z Masarykova náměstí do ulice Revoluční, Podbořany, 1930 a 2018

Podborany 1930 01 20180929 IMG 1124 uprav

Staré foto viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=32992
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Dům na rohu ulic Partyzánská a Dukelská, Podbořany, 1930 a 2018

Podborany 1930 02 20180929 IMG 1131 uprav

Staré foto viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=32991
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera

 

Domy v Dukelské ulici, vpravo dnešní Muzeum Volyňských Čechů, Podbořany, 1952 a 2018

Podborany 1952 20180929 IMG 1140 uprav

Staré foto viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=10606
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera