Jádrové území

 

Širší území

 
 

Zaniklá krajina horského zemědělství ve Slezsku: Holčovice

Vybrané území obce Holčovice ve Zlatohorské vrchovině ve Slezsku je charakteristickým příkladem zániku horského zemědělství v nepříznivých terénních podmínkách (členitý horský reliéf). Jedná se o příhraniční typické periferní území, kde byla v sídlech do roku 1945 převaha německého obyvatelstva. Po jejich odsunu po 2. světového válce došlo k útlumu zemědělství a rozsáhlému zalesnění. V lese se tak ocitly dlouhé řady a hromady vysbíraného kamení, tzv. kamenice, které jsou pro toto území charakteristické a dnes tvoří již historické agrární krajinné struktury. Donedávna převládající smrkové lesy byly v posledních letech katastrofálně postiženy kůrovcovou kalamitou, takže dnes jsou z velké části vykácené a postupně nahrazované novými  smíšenými porosty s vysokým podílem břízy, buku a modřínu. Zemědělská půda, pokud nebyla zalesněná, je dnes tvořena pouze trvalými travními porosty, využitými k extenzivní pastvě skotu nebo ovcí. Horské zemědělství na orné půdě s malými, často s terasovanými políčky na příkrých svazích patří nenávratně minulosti. Řada domů v sídlech, někde většina, má rekreační charakter hlavně v okrajových částech obce, která je rozptýlená i do bočních údolí.

Holčovice plní stále i obytnou a obslužnou funkci, v obci je obchod a základní škola. Území má vzhledem k přírodním podmínkám a blízkosti Hrubého Jeseníku se středisky Karlova Studánka a Vrbno pod Pradědem značný rekreační potenciál. Z hlediska přírodních hodnot a krajinného rázu se jedná o hodnotnou a jedinečnou krajinu, která dosud není patřičně doceněna. Vznikly zde některé penziony a ekofarmy nabízející ubytování nebo jízdu na koních, problémem je sezónnost jejich využití. Letní sezóna je krátká a celoroční rentabilita rekreačních zařízení je tak velmi problematická.

Některé opuštěné objekty odsunutých českých Němců byly částečně pobořeny, část jich byla využita (díky špatné dostupnosti) jako specifická léčebna pro alkoholiky a některé nemoci duševní jako externí pracoviště opavské nemocnice.

 

   talčítko foto  talčítko video  talčítko srovnavaci foto

Zlatohorská vrchovina

Srovnávací foto

Andělská hora | Jeseník | Bukovice | Karlovice | Karlova Studánka | Vrbno p. Pradědem | Zlaté hory

Bukovice

foto DSC 6103 zmenseno

Staré foto: archiv projektu
Foto z roku 2021: Zdeněk Kučera

 

Karlovice

DSC 5805 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Staré foto: archiv projektu
Foto z roku 2021: Zdeněk Kučera

 

Karlova Studánka

DSC 5809 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Staré foto: archiv projektu
Foto z roku 2021: Zdeněk Kučera

 

Vrbno pod Pradědem

DSC 5809 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Staré foto: archiv projektu
Foto z roku 2021: Zdeněk Kučera

 

Zlaté Hory – pohled z Biskupské kupy

DSC 5809 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Staré foto: archiv projektu
Foto z roku 2021: Zdeněk Kučera

Zlatohorská vrchovina

Holčovice: zaniklá krajina horského zemědělství ve Slezsku

 

Video vzniklo v roce 2021 jako výstup projektu

Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění.

kamera a střih: Miroslav Čábelka

text: Zdeněk Lipský, Miroslav Čábelka

Zlatohorská vrchovina

Srovnávací foto

Andělská hora | Jeseník | Bukovice | Karlovice | Karlova Studánka | Vrbno p. Pradědem | Zlaté hory

Andělská hora

DSC 5805 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Staré foto: archiv projektu
Foto z roku 2021: Zdeněk Kučera

 

Jeseník – pohled ze Zlatého chlumu

DSC 5809 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Staré foto: archiv projektu
Foto z roku 2021: Zdeněk Kučera

 

Jeseník – pohled z Křížového vrchu

DSC 5809 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Staré foto: archiv projektu
Foto z roku 2021: Zdeněk Kučera

 

Jeseník – pohled na lázně

DSC 5809 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Staré foto: archiv projektu
Foto z roku 2021: Zdeněk Kučera

 

Jeseník

foto DSC 6103 zmenseno

Staré foto: archiv projektu
Foto z roku 2021: Zdeněk Kučera