Jádrové území

 

Širší území

 
 

České středohoří

Modelové území v Českém středohoří nedaleko od Ústí nad Labem leží v přírodně velmi pestré a členité krajině. Krajina byla osídlena při středověké kolonizaci ve 13. století převážně německým obyvatelstvem. Vznikla zde kulturní zemědělská krajina s převažující ornou půdou na rovinatých plošinách v okolí obcí Dubice a Moravany. Na příkrých skalnatých svazích labského údolí se udržely listnaté lesy a křovinaté porosty. Ve 20. století se vzhledem k příznivým půdním a klimatickým podmínkám rozšířilo ovocnářství – pěstování jablek, hrušek, třešní a ořechů. Labské údolí se stalo významným dopravním koridorem: vede zde rychlíková železniční trať z Prahy do Ústí nad Labem a dál do Německa a hlavní silnice z Prahy do Ústí.

Po Mnichovu 1938 a záboru českého sudetského pohraničí se území stalo součástí Německé říše. Po skončení 2. světové války došlo k odsunu německého obyvatelstva a vesnice byly dosídleny českým etnikem. Vzhledem k blízkosti Ústí nad Labem a pro atraktivní členité přírodní prostředí (řeka Labe, lesy a skály) se postupně, zejména v posledním období po roce 1990, zvýšila rekreační funkce krajiny. Řada domů ve vesnicích jádrového území slouží individuální rekreaci, další návštěvníci sem přijíždějí z Ústí nad Labem nebo i z dalších míst na půldenní nebo jednodenní rekreaci.

Snížil se naopak produkční zemědělský význam území. Ovocné sady byly po roce 1990 vesměs zlikvidovány a přeměněny na ornou půdu nebo trvalé travní porosty. Jen malá část zemědělské půdy leží ladem a zarůstá křovinatými porosty. Údolí Labe zůstalo významným dopravním koridorem. Dostupnost území např. z Prahy se zvýšila vybudováním dálnice D8, která protíná České středohoří nedaleko od jádrového území. V Dubicích se v posledním období rozvíjí výstavba nových rodinných domků na původně orné zemědělské půdě.

 

   talčítko foto  talčítko video  talčítko srovnavaci foto

Boletice Klet

Srovnávací foto

Církvice | Dolní Zálezly | Ústí nad Labem |  Milešovka | Vaňov | Velké Žernoseky

Církvice od kostela v Dubičkách v letech 1940 a 2019

DSC 5805 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Foto z roku 1940 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=21889
Foto z roku 2019: Silvie R. Kučerová

 

Panorama Labe u Dolních Zálezel v letech 1905 a 2013

DSC 5809 zmenseno
01panorama MK04 uprav

Foto z roku 1905 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=39493
Foto z roku 2013: Zdeněk Kučera

 

Labe z vyhlídky v Podskalí u Dolních Zálezel v letech 1911 a 2017

Boletice kostel zmenseno DSC 6103 zmenseno

Foto z roku 1911 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=26903
Foto z roku 2017: Silvie R. Kučerová

 

Dolní Zálezly v letech 1932 a 2013

Jablonec Seidel 04 zmenseno DSC 6006 mostek zmenseno

Foto z roku 1932 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=26920
Foto z roku 2013: Silvie R. Kučerová 

Boletice Klet

Srovnávací foto

Církvice | Dolní Zálezly | Ústí nad Labem |  Milešovka | Vaňov | Velké Žernoseky

Ústí nad Labem z Větruše v letech 1939 a 2011

DSC 5805 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Foto z roku 1939 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=15357
Foto z roku 2011: Silvie R. Kučerová

 

Labe v Ústí nad Labem z Mariánské skály v letech 1940 a 2019

DSC 5809 zmenseno IMG 3751 uprav

Foto z roku 1940 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=15358
Foto z roku 2019: Silvie R. Kučerová

 

Ústí nad Labem, centrum z Mariánské skály v letech 1947 a 2019

Boletice kostel zmenseno DSC 6103 zmenseno

Foto z roku 1947 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=1645
Foto z roku 2019: Silvie R. Kučerová

 

Ústí nad Labem – Střekov z Mariánské skály v letech 1925 a 2019

Jablonec Seidel 04 zmenseno DSC 6006 mostek zmenseno

Foto z roku 1925 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=13455
Foto z roku 2019: Silvie R. Kučerová

Boletice Klet

České středohoří – Dubice, Moravany, Dolní Zálezly

 

Video vzniklo v roce 2019 jako výstup projektu

Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění.

kamera a střih: Miroslav Čábelka

text: Zdeněk Lipský, Miroslav Čábelka

Boletice Klet

Srovnávací foto

Církvice | Dolní Zálezly | Ústí nad Labem |  Milešovka | Vaňov | Velké Žernoseky

Milešovka z Ostrého v letech 1915 a 2017

DSC 5805 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Foto z roku 1915 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=38270
Foto z roku 2017: Silvie R. Kučerová

 

Nad Vaňovem v letech 1940 a 2013

DSC 5809 zmenseno IMG 1057 uprav

Foto z roku 1940 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=15588
Foto z roku 2013: Zdeněk Kučera

 

Velké Žernoseky v letech 1944 a 2018

Boletice kostel zmenseno DSC 6103 zmenseno

Foto z roku 1944 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=50406
Foto z roku 2018: Zdeněk Kučera