Jádrové území

 

Širší území

 
 

Červený Hrádek

Reprezentační zámek Červený Hrádek stojí na úbočí Krušných hor nedaleko od města Jirkov. Byl postaven na místě původního gotického hradu Borek, který tu stál od počátku 15. století. Původní zámecká zahrada byla v 18. století značně rozšířena o rozlehlý přírodní park, který zasahoval hluboko pod současnou vesnici Červený Hrádek. V parku byly vysazeny cizokrajné dřeviny (cedr libanonský, borovice vejmutovka, italské topoly, americké jasany, dřezovec trojtrnný, tulipánovník a mnoho dalších). Celý pečlivě udržovaný park byl doplněn plastikami a zahradními stavbami jako je templ, lesní pavilón nebo divadélko. Součástí parkových krajinářských úprav se stal i Zámecký rybník s umělým ostrůvkem. K zámecké zahradě přiléhalo tzv. pinetárium – sbírka jehličnanů. Později byla v parku zbudována i hrobka zámeckého pána prince Hohenlohe, který podlehl zraněním, jež utrpěl v bitvě u Sadové v roce 1866. V polovině 19. století se park rozkládal na výměře téměř 300 hektarů. Součástí zámeckých pozemků byla i bažantnice, užitková zahrada s řadou pařenišť, fíkovna, ovocné sady, okrasná školka a obora.

Hned v roce 1945 byl zámek německému rodu Hohenlohe-Langenburg znárodněn. V následujících letech se v něm vystřídal domov mládeže, ubytovna hornických učňů, domov studentů chemické průmyslovky, rehabilitační středisko či léčebna dlouhodobě nemocných. Zámek dlouhodobě chátral, vnitřní vybavení bylo odvezeno na různá místa a nedá se již dohledat. O zámecký park a oboru se v mezích tehdejších možností staral lesní závod Janov, Severočeských státních lesů Teplice. Původní krajinářské úpravy ale postupně zanikly, protože se staly součástí lesních porostů, které byly obhospodařovány lesnicky a nikoliv parkově. Parková úprava se zachovala a je udržována pouze na malé ploše pod vstupním schodištěm před východním průčelím zámku. Do dnešní doby se zachoval také Zámecký rybník, který ale ztratil rekreační význam a je obhospodařován jako rybochovný.

Od roku 1996 patří zámek městu Jirkov. V roce 2006 byla dokončena jeho rozsáhlá rekonstrukce a zámek slouží jako reprezentativní ubytovací a vzdělávací zařízení. Rekonstrukce se však týkala pouze zámecké budovy a nezasáhla do bývalého parku, který zarostl lesem a prakticky zanikl v lesním porostu, v němž lze dnes identifikovat pouze některé zahradní a parkové artefakty, jako jsou zbytky cest, skalní schodiště, jednotlivé drobné stavby nebo jejich zbytky. Podobně lze v lesním porostu najít jednotlivé mohutné exempláře některých cizokrajných dřevin, které dosud i bez péče přežívají, ale cílevědomě utvářená komponovaná krajina zanikla.

 

   talčítko foto  talčítko video  talčítko srovnavaci foto

Boletice Klet

Červený Hrádek

 Video vzniklo v roce 2019 jako výstup projektu

Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění.

kamera a střih: Miroslav Čábelka

text: Zdeněk Lipský, Miroslav Čábelka

 

Boletice Klet

Srovnávací foto

Červený hrádek od Zámeckého rybníka v letech 1910 a 2019

DSC 5805 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Foto z roku 1910 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=36760
Foto z roku 2019: Silvie R. Kučerová

 

Červený hrádek, průčelí ze zahrady v letech 1910 a 2019

DSC 5809 zmenseno DSC 5812 zmenseno

Foto z roku 1910 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=22973
Foto z roku 2019: Silvie R. Kučerová

 

Chomutov – Kamencové jezero v letech 1932 a 2019

Boletice kostel zmenseno DSC 6103 zmenseno

Foto z roku 1932 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=51017
Foto z roku 2019: Silvie R. Kučerová

 

Jirkov od západu v letech 1905 a 2019

Jablonec Seidel 04 zmenseno DSC 6006 mostek zmenseno

Foto z roku 1905 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=2656
Foto z roku 2019: Silvie R. Kučerová

 

Kalek v letech 1905 a 2015

Jablonec centrum Jablonec kostel

Foto z roku 1905 viz http://fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=7589
Foto z roku 2015: Zdeněk Kučera