podboransko

Socioekonomická charakteristika

Mapy přírodních poměrů | Mapy socioekonomických poměrů

Fyzickogeografická charakteristika | Socioekonomická charakteristika

Modelové území Podbořansko leží v jižní části Ústeckého kraje v blízkosti jeho hranic s kraji Plzeňským a Karlovarským v periferní poloze na rozhraní dosídleného a kontinuálně se vyvíjecího území. Správně patří od obvodů ORP Podbořany a ORP Žatec. 

Obvod obce s rozšířenou působností Podbořany (zároveň tvoří jedno POÚ) v jihozápadní části Ústeckého kraje v okrese Louny v Mostecké pánvi a Rakovnické pahorkatině v povodí Blšanky, na západ zasahují Doupovské hory. Na severu sousedí s ORP Kadaň, na východě s ORP Žatec, na jihu se Středočeským a Plzeňským krajem a západě s Karlovarským krajem. Rozl. 337 km2, počet obyvatel k 1. 11 2017 15 717 (k 1. 1. 2012 15 843). Celkem je zde 11 obcí (města Blšany, Kryry, Podbořany, Vroutek a městys Nepomyšl), v centru ORP žije 40 % obyvatel. Vnitřní periferie na rozhraní hned čtyř krajů i z hlediska Ústeckého kraje periferní území (hustota zalidnění 46 obyv./ km2 je nejnižší v  kraji), významně bylo postiženo odsunem Němců po 1945. Národnostní složení bylo ovlivněno dosídlením, významná menšina reemigrantů z Volyně. Zemědělský region (67 % zemědělská půda), tradice má pěstování chmele a obilnin. Průmysl zastoupen spíše menšími a středními podniky (keramický – Lasseslberger, strojírenský a automobilový, sklářský), relativně vysoká je nezaměstnanost. V oblasti se nachází řada objektů druhého bydlení (chalupy). Z  cestovního ruchu má význam zámek a park Krásný Dvůr a Schillerova rozhledna v Kryrech, historické centrum Podobřan. Přes jih území prochází silnice I/6 Karlovy Vary-Praha a I/27 Most-Plzeň, železniční spojení zastupují pouze regionální trati.

V ORP Podbořany se nachází pouze 1 dobrovolný svazek obcí: - Svazek obcí Podbořansko.  

Obvod obce s rozšířenou působností Žatec (zároveň tvoří jedno POÚ) v jihozápaní části Ústeckého kraje v okrese Louny v Žatecké pánvi a Dolnooharské tabuli, na jihozápad zasahuje Rakovnická pahorkatina a na východ plošina Džbán v povodí Ohře a Blšanky. na západě sousedí s OPR Kadaň a Podbořany, na severu s ORP Chomutov a Most, na východě s ORP Louny a na jihu se Středočeským krajem. Rozloha je 307 km2, počet obyvatel k 1. 1. 2017 27 158 (k 1. 1. 2012 27 218), hustota zalidnění 88 obyv./ km2(druhá nejnižší v kraji po ORP Podbořany). V obvodu ORP je 18 obcí (městem je pouze Žatec),. Venkovské rozptýlené osídlení, které bylo výrazně postiženo odsunem Němců po 1945; téměř 75 % obyvatel žije ve správním centru. Největší chmelařská oblast v Česku s velmi dlouho tradicí pěstování (sušší oblast ve srážkovém stínu Krušných a Doupovských hor), Největší zaměstnavatelé se soustředí průmyslová zóně Triangle (automobilový, strojírenský a elektrotechnický průmysl, výroba pneumatik Nexen), zastoupeno je i potravinářství (pivovar Žatec), přesto je nezaměstnanost zhruba dvojnásobná oproti průměru Česka. Dopravně významná poloha na dokončované dálnici D7 a silnici I/27 z Mostu do Plzně. Pro cestovní ruch má význam zejména městská památková rezervace Žatec – muzeum chmele a pivovarnictví – kandidát na zařazení dna seznam UNESCO, zámek Líčkov a vesnická památková zóna Stekník.