podboransko

Objekty pro zemědělskou výrobu

Zdeněk Boudný, Tomáš Burda, Vít Jančák

Cíle

Cílem je analyzovat objekty pro zemědělské hospodaření v jednotlivých modelových územích. U jednotlivých objektů pro zemědělské hospodaření bylo cílem zjistit jednak jejich aktuální fyzický stav (rekonstruované, zanedbané ale používané, zchátralé) a jednak jejich aktuální využití (zemědělství, jiný účel, nepoužíváno).

Data

Základem pro hodnocení byla terénní práce, resp. fotodokumentace jednotlivých objektů pořízená přímo v terénu.

Metody

Současný stav a aktuální využití zemědělských objektů bylo zjišťováno metodou přímého pozorování v terénu. Byla pořízena fotodokumentace zemědělských objektů a na jejím základě byly jednotlivé objekty zařazeny do typů podle současného fyzického stavu objektu a podle jeho současného využití.

Stav (před lomítkem)
A – opravené, po rekonstrukci
B – zanedbalé, ale používané
C – zchátralé (abrobrownfield)

Využití (za lomítkem)
A – pro zemědělství
B – pro jiné účely (výroba, obchod, rekreace a služby, obecní využití apod.)
C – nevyužito

Výsledky

Lokalita

Místo

Číslo fotografie

Stav / způsob využití

Současnost

Minulost

Popis

Velká Černoc

Velká Černoc – sever

1, 2, 3

B/A

farma Velká Černoc

zemědělský areál

 

Malá Černoc

Malá Černoc – západ

4, 5, 6

B/A

Farma Zlaté chmelové údolí

zemědělský areál

 

Malá Černoc

Malá Černoc – východ

7, 8, 9, 10, 11

B/A

Farma Malá Černoc ekologické hospodářství

zemědělský areál

kravín, sklady

Soběchleby

Soběchleby – jih

12, 13, 14, 15, 16

B–C/A

Zemědělská společnost Blšany

zemědělský areál

kravín, sklady (součást Agrofertu)

Soběchleby

Soběchleby – sever

17, 18

B/A

Zemědělská společnost Blšany

zemědělský areál

kravín (součást Agrofertu)

Siřem

 

19, 20, 21

A–B/A

ZOS Liběšovice

rekonstruovaný zemědělský areál

sklizňová chmelařská linka a kravín

Blšany

Blšany – severovýchod

22, 23, 24, 25, 26

B/A

Zemědělská společnost Blšany

zemědělský areál

 

Blšany

Blšany – východ

27, 28, 29

B/A

Zemědělská společnost Blšany

zemědělský areál

sklady a správní budova

 

Foto 01
Foto 01
Foto 02
Foto 02
Foto 03
Foto 03
Foto 04
Foto 04
Foto 05
Foto 05
Foto 06
Foto 06
Foto 07
Foto 07
Foto 08
Foto 08
Foto 09
Foto 09
Foto 10
Foto 10
Foto 11
Foto 11
Foto 12
Foto 12
Foto 13
Foto 13
Foto 14
Foto 14
Foto 15
Foto 15
Foto 16
Foto 16
Foto 17
Foto 17
Foto 18
Foto 18
Foto 19
Foto 19
Foto 20
Foto 20
Foto 21
Foto 21
Foto 22
Foto 22
Foto 23
Foto 23
Foto 24
Foto 24
Foto 25
Foto 25
Foto 26
Foto 26
Foto 27
Foto 27
Foto 28
Foto 28
Foto 29
Foto 29