Aplikace

Výstupem projektu jsou dvě softwarové aplikace:

Zmizelé krajiny Česka - aplikace pro mobilní zařízení

 (vytvořena v roce 2021)

Aplikace je zaměřena na poznání zaniklých krajin ve vybraných modelových lokalitách. Tento volně dostupný software byl vytvořen jako aplikace pro mobilní zařízení (tablety, smartphony) s operačním systémem Android. Uživatelům je zdarma k dispozici na webu projektu. Aplikace bylavytvořena ve vývojovém prostředí Android Studio, které je zdarma k dispozici pro uživatele na platformách Windows, Mac OS X a Linux. Aplikace atraktivní formou zpřístupňuje informace o zaniklých krajinách v propojení s přímým pozorováním krajiny. Díky zobrazení na přenosných mobilních zařízeních dochází k propojení digitalizovaného obsahu z výzkumné části projektu s reálným prostředím zaniklých krajin.

Aplikace je určena pro širokou veřejnost (návštěvníci lokalit, místní obyvatelé, školní třídy, dětské skupiny). Informační vzdělávací texty jsou koncipovány takovým způsobem, aby jejich uživatel dokázal v daném území „vyčíst“ kulturní hodnotu zaniklé krajiny. V aplikaci jsou zobrazitelné stacionární poznatky z výzkumu modelových lokalit zaniklých krajin, tj. textový aparát, audiovizuální nahrávky, prostorová lokalizace územích apod. Součástí aplikace je navigační modul. Ten uživatele z jeho aktuální polohy v terénu naviguje do vybraného zájmového bodu v modelové lokalitě. Navigační modul je vytvořen na mapových podkladech společnosti Google s využitím volně dostupných JavaScriptových knihoven. Zájmové body a jejich poloha jsou uloženy offline v aplikaci a bjsou propojeny s navigačním modulem.

Více o vytvořené aplikaci, včetně odkazu ke stažení naleznete zde.

 

Interaktivní mapová aplikace

 (vytvořena v roce 2022)

Vybraná data a vybrané 2D kartografické výstupy budou zveřejněny pomocí interaktivní webové mapové aplikace. Webová mapová aplikace bude umožňovat uživatelům tvorbu vlastních výstupů (kartogramy, statistické přehledy) a provádění vlastních analytických úloh.

Aplikace bude postavena na řešení umožňujícím plnou funkcionalitu ve webovém prohlížeči, bez nutnosti instalace externích doplňků či jiného softwaru. Technické řešení aplikace bude provedeno pomocí kombinace nástrojů pro publikaci prostorových dat (typu ArcGIS Server a jím poskytované webové a analytické služby) a nástrojů pro vytváření webových aplikací (např. javascriptové knihovny typu Leaflet či Open layers).

Více o vytvořené interaktivní mapové aplikaci, včetně odkazu ke stažení naleznete zde.