Hlubočepy

Modely krajiny jádrových území

Markéta Potůčková, Eva Štefanová

Katastrální území Hlubočepy jsou příkladem přeměněné městské a příměstské krajiny.

Cíle

Cílem zpracování archivních a soudobých leteckých snímků bylo vytvořit náhled na zájmové území a postihnout zásadní změny v jeho vývoji od 50. let 20. století do současnosti.

Data a metody

A) Ortofoto z 50. let

Ortofota z roku 1953 byla poskytnuta Českou informační agenturou životního prostředí Cenia. Pro zpracování byl použit software ArcMap.

 B) Současné ortofoto

Současné ortofoto bylo získáno z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Výsledky

Porovnáním snímků z počátku 50. let a ze současnosti můžeme sledovat dramatickou proměnu této dříve příměstské části Prahy. Ve snímku z roku 1953 je zástavba soustředěna ve východní části dnešního katastrálního území, vlastních Hlubočep. Rezidenční čtvrti Barrandovských teras a nad Barrandovskou skálou jsou typické vilovou zástavbou se zahradami. V jižní části pak dominují Barrandovské ateliéry. Většina západní části katastrálního území byla zemědělsky využívána s výjimkou vilové zástavby „Pražské čtvrti“. Na vilovou zástavbu navázala dnešní zástavba bytových domů pro Barrandov typická. Na severu sahá k Prokopskému údolí, na západě dělí zástavbu Barrandova od Holyně necelých 0,5 km a jak je vidět z ortofota, další pozemky jsou připraveny k zástavbě. V severozápadní části katastru došlo k zalesnění původně zemědělských ploch mezi Klukovicemi a Sídlištěm Barrandov. Významným strukturním prvkem modelového území jsou komunikace. Svým tvarem zaujme železniční trať, oblouk tzv. „Pražského Semmeringu“, z automobilové dopravy je to pak součást vnějšího pražského okruhu, ulice K Barrandovu, podél níž vede i tramvajová trať spojující sídliště Barrandov s centrem města.

Zvětšit porovnání snímků 1953 a 2021 | Snímek z roku 1953 | Snímek z roku 2021 

 Celkový pohled na katastrální území Hlubočepy.

Podkladová data © ČÚZK* a CENIA.

* „Podkladová data (Ortofoto ČR, LMS) ČÚZK (dále data) smí být používána pouze v kontextu dalších vrstev mapového portálu. Data smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Použitá literatura a zdroje

  • ŠAFÁŘ, Václav a Lenka TLAPÁKOVÁ. Alternative Methods of the Processing of Archival Aerial Photos. Geodetický a kartografický obzor / Geodetic and Cartographic Review, 2016, 62 (12), 253-257, ISSN 1805-7446.
  • Ortofoto z 50. let 20. století vytvořené v rámci projektu „Národní inventarizace kontaminovaných míst“, CENIA (2009–2012) https://www.cenia.cz/projekty/aktualni-projekty/nikm-2/
  • Letecké měřické snímky, Archiv leteckých snímků ČÚZK https://lms.cuzk.cz/lms/lms_prehl_05.html