primestska krajina Prahy

Význam jednotlivých charakteristik krajinného rázu

Charakteristika krajinného rázu | Krajina na jihovýchodním okraji Prahy

Současný krajinný rázVýznam charakteristik krajinného rázu | Fotogalerie

Zdeněk Lipský

Charakteristika krajinného rázu

Význam charakteristiky

Plochý, rovinatý reliéf Pražské plošiny

zásadní, určující

Antropogenní formy reliéfu – sídelní terasy, navážky zeminy, protihlukové valy podél dálnice, komunikační zářezy, nadjezdy, silniční a dálniční tělesa

významná

Ostře ohraničené fádní velké bloky orné půdy

významná, určující

Rozlézání sídel do volné krajiny

zásadní, určující

Nové objekty a sídelní celky rezidenční i komerční suburbanizace, ostře ohraničené vůči okolní volné krajině

zásadní, určující

Vysoký a stále rostoucí podíl umělých asfaltobetonových povrchů, parkovacích ploch, zástavby

zásadní, určující

Dálnice D1 a Pražský okruh, četná plošně rozsáhlá mimoúrovňová křížení s nadjezdy, terénními zářezy a podjezdy

významná, určující

Vysoká fragmentace krajiny, množství bariér pohybu, zhoršená průchodnost a obtížný pěší pohyb v krajině

významná