Zánik, resp. změny jednotlivých krajin jsou sledovány na dvou úrovních. Jednak v tzv. jádrových územích, která zahrnují katastrální území v centru přeměny (pro jádrová území je zpracována většina analýz) a dále v úrovni tzv. širších modelových území. Do širších modelových území jsou zahrnuty všechny obce ve vzdálenosti do 10 km od jádrového území. Širší modelová území byla vymezena pro sledování vztahů a vazeb jádorových území s okolní krajinou a jsou využívána zejména pro hodnocení sociogeografických jevů.

Na mapě je přehled modelových území. Kliknutím na ikonku se dostanete do konkrétní lokality.