Print

Mezinárodní konference projektu MK ČR NAKI II DG18P02OVV008

Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění

Místo: Geografická sekce, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 6

Termín konání: 17. května 2022, 9:30 – 17:00 hod.

Jazyk konference: čeština, blok od 15:30 do 16:30 angličtina

Program konference: 3. cirkulář

Konferenční poplatek: bez poplatku

Cílem konference bylo představit výsledky projektu NAKI: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění a diskutovat je v kontextu současného studia historických krajin, jejich proměn, zániku i změn funkcí.
 
logo strom             logo naki pruhy 1200x510           cgs logo
 

Videa 

 

Fotogalerie z konfernce

 

Postery

 

Program konference

 
 9:30 – 9:45   Zahájení konference, úvodní představení projektu „Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění“ 
 9:45 – 10:45

 Zvané přednášky a diskuse k nim

 10:45 – 11:10  Přestávka – káva a diskuse u posterů
 11:10 – 11:20  Proměny historické krajiny Vltavy (informace o projektu)
 11:20 – 12:00  Krátké prezentace posterů
 12:00 – 12:30  Vernisáž výstavy „Dědictví zmizelých krajin Česka II
 12:30 – 13:30  Oběd a diskuse u posterů
 13:30 – 15:00

 Představení výsledků řešení projektu, diskuse o závěrečné monografii a dalším směřování výzkumu historických krajin

 15:00 – 15:30  Přestávka – káva
 15:30 – 16:30

 Přednáška zahraničního hosta v AJ (on-line) a diskuse: Johannes Hans Renes: Heritage of European agricultural landscapes (pdf)
 (Faculty of Geosciences Utrecht University a Faculty of Arts VU University Amsterdam)

 16:30 – 17:00  Závěrečná diskuse
 

 

Konferenci s podporou Ministerstva kultury ČR pořádala Přírodovědecká fakulta UK
ve spolupráci se Sekcí historické geografie a environmentálních dějin České geografické společnosti.